O'zbekiston Respublikasi

Davlat soliq qo'mitasining

Soliq akademiyasi

 

gerb

   sitemap

 

 

"Shunga erishmog'imiz kerakki, har bir soliq to'lovchi, u xoh jismoniy, xoh yuridik shaxs bo'lsin, soliq to'lashdan bo'yin tovlamasdan, daromadlarini yashirishga urinmasdan, aksincha, o'z ishlab chiqarishini rivojlantirish va daromadini oshirishga intilsin"   I.A.Karimov. 

Home  /  E-jurnal  /  Bosh sahifa

Bosh sahifa

“Солиқлар ва ҳаёт” (“Налоги и жизнь”) илмий электрон журнали

                  Tayyor

 

 

Таҳририят Кенгаши раиси:                                                      и.ф.н. Э.Ф.Гадоев

 

Таҳририят Кенгаши аъзолари:   

                                                 и.ф.н. Б.К.Тухлиев

                                                 и.ф.д. Б.И.Исроилов

                                                 и.ф.д. Н.Р.Кузиева

                                                 и.ф.д. Н.Х.Хайдаров

                                                 и.ф.д. Ш.А.Тошматов

                                                 и.ф.н. А.Ж.Яхшиев

           ДСҚ бошқарма бошлиғи                                              и.ф.н. А.В.Аллаберганов

          ДСҚ бош бошқарма бошлиғи                                       О.М.Абдусаламов

           ДСҚ бўлими бошлиғи.                                                  М.Т.Назаров