O'zbekiston Respublikasi

Davlat soliq qo'mitasining

Soliq akademiyasi

 

gerb

   sitemap

 

 

Home  /  Buxgalteriya hisobining milliy standartlari

Buxgalteriya hisobining milliy standartlari

"Moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etish uchun kontseptual asos" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1998 yil 14 avgustda 475-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№ 1 "Hisob siyosati va moliyaviy hisobot" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1998 yil 14 avgustda 474-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№ 2 "Asosiy xo‘jalik faoliyatidan tushgan daromadlar" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1998 yil 26 avgustda 483-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№ 3 "Moliyaviy natijalar to‘g‘risida hisobot" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1998 yil 26 avgustda 484-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№ 4 "Tovar-moddiy zaxirala" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2006 yil 17 iyulda 1595-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№ 5 "Asosiy vositalar" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2004 yil 20 yanvarda 1299-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№ 6 "Ijara hisobi" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2009 yil 24 aprelda 1946-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№ 7 "Nomoddiy aktivlar" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2005 yil 27 iyunda 1485-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№ 8 "Jamlangan moliyaviy hisobotlar va xo‘jalik jamiyatlariga sarmoyalarni hisobga olish" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1998 yil 28 dekabrda 580-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№ 9 "Pul oqimi to‘g‘risidagi hisobot" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1998 yil 4 noyabrda 519-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№ 10 "Davlat subsidiyalarining hisobi va davlat yordami bo‘yicha ko‘rsatiladigan ma‘lumotlar" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1998 yil 3 dekabrda 562-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№ 11 "Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlab chiqishlarga xarajatlar" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1998 yil 28 dekabrda 581-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№12 "Moliyaviy sarmoyalarni hisobga olish" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1999 yil 16 yanvarda 596-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№14 "Xususiy kapital to‘g‘risida hisobot" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2004 yil 7 aprelda 1335-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№ 15 "Buxgalteriya balansi" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2003 yil 20 martda 1226-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№ 16 "Buxgalteriya balansi tuzilgan sanadan keyingi xo‘jalik faoliyatning nazarda tutilmagan holatlari va yuz beradigan hodisalari" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1998 yil 23 dekabrda 578-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№ 17 "Kapital qurilishga oid pudrat shartnomalari" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1998 yil 23 dekabrda 579-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№ 19 Inventarizatsiyani tashkil etish va o‘tkazish O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1999 yil 2 noyabrda 833-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№ 20 "Kichik tadbirkorlik sub‘ektlari tomonidan soddalashtirilgan hisob yuritish va hisobot tuzish tartibi to‘g‘risida" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2000 yil 24 yanvarda 879-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan (Hujjat kuchini yo‘qotgan 19.08.2013)

№21 “Xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning moliya-xo‘jalik faoliyati buxgalteriya hisobi hisobotlar rejasi" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2002 yil 23 oktabrda 1181-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№22 "Chet el valyutasida ifodalangan aktivlar va majburiyatlarning hisobi" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2004 yil 21 mayda 1364-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№23 "Qayta tashkil etishni amalga oshirishda moliyaviy hisobotni shakllantirish" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2005 yil 27 iyunda 1484-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan

№24 "Qarzlar bo‘yicha xarajatlar hisobi" O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2009 yil 18 avgustda 1996-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan