O'zbekiston Respublikasi

Davlat soliq qo'mitasining

Soliq akademiyasi

 

gerb

   sitemap

 

 

"Shunga erishmog'imiz kerakki, har bir soliq to'lovchi, u xoh jismoniy, xoh yuridik shaxs bo'lsin, soliq to'lashdan bo'yin tovlamasdan, daromadlarini yashirishga urinmasdan, aksincha, o'z ishlab chiqarishini rivojlantirish va daromadini oshirishga intilsin"   I.A.Karimov. 

Home  /  Soliq akademiyasining "Yosh olimlar kengashi"ni tashkil qilish to'g'risida"gi №190-sonli buyrug'i

Soliq akademiyasining "Yosh olimlar kengashi"ni tashkil qilish to'g'risida"gi №190-sonli buyrug'i

1212

2121

3131

4141

5151

6161