O'zbekiston Respublikasi

Davlat soliq qo'mitasining

Soliq akademiyasi

 

gerb

   sitemap

 

 

Home  /  Soliqqa tortishning dolzarb masalalari

Soliqqa tortishning dolzarb masalalari

            

jismoniy shaxs

JISMONIY SHAXS DEB QUYIDAGILAR E’TIROF ETILADI:

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari, chet davlatlar fuqarolari, shuningdek fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar

 

-Deklaratsiya asosida soliqqa tortish;

-Jismoniy shaxslar uchun amaldagi soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlar turlari;

-Jismoniy shaxslar uchun soliq imtiyozlari;

-Jismoniy shaxslar uchun soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarning stavkalari;

-Shaxsiy jamg’arib boriladigan pensiya ta’minoti;

-Soliqlarni hisoblash amaliyoti;

-Jismoniy shaxslarni soliqqa tortish borasidagi yangiliklar.

 

 

yuridik shaxs

YURIDIK SHAXS DEB QUYIDAGILAR E’TIROF ETILADI:

- O‘zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga muvofiq tashkil etilgan, o‘z mulkida, xo‘jalik yuritishida yoki operativ boshqaruvida alohida mol-mulkka ega bo‘lgan hamda o‘z majburiyatlari yuzasidan ushbu mol-mulk bilan javob beradigan, mustaqil balansiga yoki smetasiga ega bo‘lgan, o‘z nomidan mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlarga ega bo‘la oladigan hamda ularni amalga oshira oladigan, majburiyatlarni bajara oladigan, sudda da’vogar va javobgar bo‘la oladigan tashkilot;

- chet davlatning qonun hujjatlariga muvofiq tashkil etilgan chet el tashkiloti;

- O‘zbekiston Respublikasining, chet davlatning qonun hujjatlariga yoki xalqaro shartnomaga muvofiq tashkil etilgan xalqaro tashkilot.

 

-Mikrofirma va kichik tadbirkorlik sub'ektlarini tashkil etish va tugatish;

-Yuridik shaxslarni soliqqa tortish borasidagi yangiliklar.

266

YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLAR DEB QUYIDAGILAR E’TIROF ETILADI:

Yakka tartibdagi tadbirkor tadbirkorlik faoliyatini yuridik shaxs tashkil etmagan holda, mustaqil ravishda, o‘ziga mulk huquqi asosida tegishli bo‘lgan mol-mulk negizida, shuningdek mol-mulkka egalik qilish va (yoki) undan foydalanishga yo‘l qo‘yadigan o‘zga ashyoviy huquq asosida amalga oshiruvchi jismoniy shaxsdir.

Yakka tartibdagi tadbirkor O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tartibda xodimlarni yollashga haqli.

 

-Yakka tartibdagi tadbirkorlik sub'ektlarini ro'yxatdan o'tkazish va tugatish xujjatlari;

-Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish borasidagi yangiliklar.